CANALS DE COMUNICACIÓ ESTABLERTS PEL CENTRE


Comunicació

famílies <->centre<->mestres

 1. Notificacions

 2. Circulars

 3. Missatges

 4. SMS

Informació General

 1. Telèfon centre

 2. Correu centre

 3. Web centre

 4. Facebook centre

Informació grups

 1. Grups WhatsApp famílies (delegat)

 2. GESTIB

 3. Classroom


Informació Oficial

Actualitat Informativa

CEIP PEDRA VIVACamí de Pedaç s/n - 07350
ceippedraviva@educaib.eu Tel. 971 88 66 57