CANALS DE COMUNICACIÓ ESTABLERTS PEL CENTRE


Comunicació 

famílies <->centre<->mestres

Informació General

Informació grups


Informació Oficial

Actualitat Informativa

 CEIP PEDRA VIVACamí de Pedaç s/n - 07350
ceippedraviva@educaib.eu Tel. 971 88 66 57